CLIL Corner / Secondary

Materials elaborats pel professorat assistent al seminari "Les Seccions Europees" durant el curs 07-08.




Materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de continguts no lingüístics en anglès (AICLE CLIL) dissenyat per professorat català en llicència d'estudis al Regne Unit.

CLIL Corner / Primary.

Recursos elaborats pel professorat assistent al seminari de Primària " La llengua estrangera com a llengua vehicular per mitjà d'altres àrees" durant el curs 07-08.





Lesson Plan
Self assessment
Power Point sample



Lesson Plan
Power Point Presentation




Andy Warhol ( Arts and Crafts)
1r Cicle educació Primària
by Nuria Cardona, Eva Quirós and Noelia Patiño


Andy Warhol
View more presentations or upload your own.






More Primary CLIL resources

Materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de continguts no lingüístics en anglès (AICLE CLIL) dissenyat per professorat català en llicència d'estudis al Regne Unit.