CLIL Corner / Primary.

Recursos elaborats pel professorat assistent al seminari de Primària " La llengua estrangera com a llengua vehicular per mitjà d'altres àrees" durant el curs 07-08.

Lesson Plan
Self assessment
Power Point sampleLesson Plan
Power Point Presentation
Andy Warhol ( Arts and Crafts)
1r Cicle educació Primària
by Nuria Cardona, Eva Quirós and Noelia Patiño


Andy Warhol
View more presentations or upload your own.


More Primary CLIL resources

Materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de continguts no lingüístics en anglès (AICLE CLIL) dissenyat per professorat català en llicència d'estudis al Regne Unit.