CLIL Resources

Materials elaborats per professorat assistent al seminari de secundària " Creació de materials i recursos AICLE " Curs 2008-2009


Women Fighting For Their Rights

A CLIL Lesson for Ethics ( ESO )


Lucia Barranco i Neus Cardona
WORKING WITH PERCENTAGES

Maths E.S.O

Maria Jesús Tur i Maria Elena Costa