A weekend in English. Segona i tercera edició

Vídeos de la segona i tercera estades 
d'immersió lingüística en anglès a l'illa d'Eivissa.