Curs METODOLOGIES PER A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES A TRAVÉS D’UNA LLENGUA ESTRANGERA

Impartit per na Sònia Guilana, professora d'Anglès i Alemany a Secundària a l'IES Castelló d'Empúries des de fa 14 anys. També és formadora pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en formació integrada de TIC pel professorat de llengua i en metodologia centrada en l'alumnat.
Us deixem aquí el video de presentació.

Enllaç a la web del curs
https://sites.google.com/site/21centuryteaching/home
Durant el curs hem dissenyat alguns projectes d'aula i els volem compartir.
Els trobareu en aquesta Wiki :

                                                             http://21centuryteachingprojects.wikispaces.com/Ibiza+projects