COMPETÈNCIA DIGITAL PER A PROFESSORAT DE LLENGÜES


"Cap canvi es pot fer en el món educatiu sense comptar amb el professorat i el seu rol en l'educació de ciutadans."

Sota aquesta premisa i tres preguntes clau : Què necessita aprendre l’alumnat del segle XXI?, Per a què necessita l’alumnat aprendre-ho? i  Com ho poden aprendre millor? na Sònia Guilana ens ha conduit cap a la gran pregunta dels docents de la nova era


La revisió de les metodologies, de l’avaluació i l’ús adequat i sistemàtic de les Tecnologies en les nostres aules han estat el fil conductor d’aquest curs que ha superat les expectatives dels participants, segons les valoracions efectuades per ells mateixos.
Com que la cosa anava de tecnologies, na Sònia ens va fer una visita virtual (via Skype) durant la sessió de presentació dels projectes.


  

El curs ha comptat amb una important fase virtual que ha contemplat el disseny col.laboratiu de projectes d’aula que conjuguessin els tres elements