PBL (PROJECTS BASED LEARNING)


L’aprenentatge basat en projectes  inclou el pensament crític dins el mateix procés d’ensenyament- aprenentatge.  La metodologia pròpia del ABP / PBL cerca que l’alumne comprengui i aprofundeixi adequadament  en la resposta a problemes abordant aspectes d’ordre filosòfic, sociològic, històric i pràctic amb un enfocament integral. L’estructura i el procés de resolució resten sempre oberts la qual cosa motiva a l’aprenentatge conscient i al treball en grup sistemàtic dins una experiència col.laborativa d'aprenentatge.

L’activitat METODOLOGIA PBL I ENTORN 2.0 COM A INSTRUMENTS EN L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES us ofereix un espai per a la reflexió compartida i un lloc de trobada pel treball pràctic de disseny de projectes d’aula integrant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Ja està obert el període d’inscripció!            Aquí teniu l'enllaç a la convocatòria
La ponent: Guida Al.lès Pons

Vaig estudiar pedagogia i faig feina (som autònoma) com a formadora en CB. He col·laborat amb el llibre de Graó, Ordinadors a les aules 
He fet feina de mestra  (infantil, primària, batxillerat, cicles formatius)  i de dinamitzadora d’un Casal de Joves, d’educadora del Programa del Muchacho Trabajador a l´Amazonia Equatoriana i de formadora d’educadors de Save The Children i el Casal del Raval.
Interessos: com aprenen els fillets, per què fracassen, com motivar-los…. me van interessar les CB perquè eren un camí per afrontar la tristesa dels fillets que estan arraconats.
Vaig començar a fer de formadora sense voler. A l’IES on treballava (Barcelona) em van demanar una formació en TIC… A Rosa Sensat sobre educació intercultural. I me va agradar.
En la vida he anat i vingut com sa coa de s’ase. Canvis de treball, de ciutat, d’idees i d’amistats que m`han obligat a haver d`aprendre contínuament. I he après que aprendre dóna alegria.